Paris/Oligos

From 2007.igem.org

Table of Oligos
Number Name Sequence Length Comments
O1 Lox71-FtsZ-F TTTGAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGTACCGTTCGTATACGATACATT ATACGAAGTTATTAATAAACAGGCACAAATCGGAGAGAAACT 89
O2 FtsZ-R TTTCTGCAGCGGCCGCTACTAGTATTTTTAATCAGCTTGCTTACGCA GGAAT 49
O3 Lox71-FtsA-F TTTGAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGTACCGTTCGTATACGATACATT ATACGAAGTTATTAATAATCAGGCACAGGCAGAACAACAATG 89
O4 DEcoR1-FtsZ-R CGGTATTTACCGCGAAGAACTCAACACCTTCAATGCGCTC 40
O5 DEcoR1-FtsZ-F TGCGCGAGCGCATTGAAGGTGTTGAGTTCTTCGCGGTAAA 40
O6 Lox66-DapAColi-F TTTGAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGATAACTTGGTATAGCATACATTATACG AACGGTAGTTTGCACAGAGGATGGCCCATGTT 84
O7 DapAColi-R TTTCTGCAGCGGCCGCTACTAGTATTATTACAGCAAACCGGCATGCTTAAGC 52
O8 Lox66-DapASubtilis-F TTTGAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGATAACTTGGTATAGCATACATTATACG AACGGTAATCATGATGAGGTGAATAAAATGAA 84
O9 DapASubtilis-R TTTCTGCAGCGGCCGCTACTAGTATTATTACAGTTCGCTGATCGTGCTGCTT 52
O10 Lox71-KmR-F TTTCTCTAGAAGCGGCCGCGAATTCTACCGTTCGTATACGATACATTATACG AAGTTATCTGATCCTTCAACTCAGCAAAAGTTC 85
O11 Lox66-KmR-R TTTTACTAGTAGCGGCCGCTGCAGTACCGTTCGTATAATGTATGCTATACCA AGTTATTTATTAGAAAAACTCATCGAGCATCAAA 86
O12 DPst1-DGAT-F AGTGCTGTCGTATATGGCCCAGCAGGACTCAACATAATTT 40
O13 DPst1-DGAT-R AAATTATGTTGAGTCCTGCTGGGCCATATACGACAGCACT 40


O14 Lox66-F AATTCGCGGCCGCTTCTAGAGATAACTTGGTATAGCATACATTATACGAAC GGTATACTAGTAGCGGCCGCTGCA
O15 Lox66-R GCGGCCGCTACTAGTATACCGTTCGTATAATGTATGCTATACCAAGTTATC TCTAGAAGCGGCCGCG
O16 Lox71-F AATTCGCGGCCGCTTCTAGAGTACCGTTCGTATACGATACATTATACGAAG TTATTACTAGTAGCGGCCGCTGCA
O17 Lox71-R GCGGCCGCTACTAGTAATAACTTCGTATAATGTATCGTATACGAACGGTAC TCTAGAAGCGGCCGCG
O18 VF2 tgccacctgacgtctaagaa 20 Forward Primer to Biobrick vectors (VF2) BBa_G00100
O19 VR attaccgcctttgagtgagc 20 Reverse Primer to Biobrick Vectors (VR) BBa_G00101
O20 RBS-DapAColi-F TTTGAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGATTAAAGAGGAGAAATACTAGATGT TCACGGGAAGTATTGTCGCGA 71 Biobrick prefix + Strong RBS BBa_B0030 + 25 bp homology to DapA (Coli) from ATG
O21 RBS-DapASubtilis-F TTTGAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGATTAAAGAGGAGAAATACTAGATGAA TTTCGGAAATGTGTCTACAG 71 Biobrick prefix + Strong RBS BBa_B0030 + 25 bp homology to DapA (Subtilis) from ATG
O22 SEQFtsA-1F GTCGTCCATACCGCGAAATC 20
O23 SEQFtsA-2F CGTGGAAGTGCCGAGCGTAG 20
O24 SEQFtsZ-1F GGTATCGCTGAACTGATTAC 20
O25 SEQDapASub-1F TTAAAGCAATTGCGGCAGAG 20
O26 SEQDapAColi-1F CAATCGTCCGTCGCAAGAAG 20
O27 ForDGAT1 ATCCACGCTATGCGCCCATTAC 22 Tm = 60°C
O28 RevDGAT1 GGGCTAATTTAGCCCTTTAGTT 22 Tm = 50°C
O29 ForDGAT_BB1 AAAGAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGATTAAAGAGGAGAAAATCCACGCTATG CGCCCATTAC 62 Tm = 60/83°C
O30 RevDGAT_BB1 CTGCAGCGGCCGCTACTAGTAGGGCTAATTTAGCCCTTTAGTT 43 Tm = 50/74°C
O31 DapAp-F aattcgcggccgcttctagagAACAATCAGAACGGTTCTGTCTGCTTGCTTTT AATGCCATACCAAACGTACCATTGAGACACTTGTTTGCACAGAGGATGGta 104
O32 DapAp-R ctagtaCCATCCTCTGTGCAAACAAGTGTCTCAATGGTACGTTTGGTATGGCA TTAAAAGCAAGCAGACAGAACCGTTCTGATTGTTctctagaagcggccgcg 104
O33 dDapA-F CATACCAAACGTACCATTGAGACACTTGTTTGCACAGAGGAT GGCCCATGATTCCGGGGATCCGTCGACC 70 more here
O34 dDapA-R AAGCCATCAAATCTCCCTAAACTTTACAGCAAACCGGCATGC TTAAGCGCTGTAGGCTGGAGCTGCTTCG 70 more here
O35 dFtsZ-F GACGATGATTACGGCCTCAGGCGACAGGCACAAATCGGAGAGA AACTATGATTCCGGGGATCCGTCGACC 70 more here
O36 dFtsZ-R GAAACCCAAATTCCAGTCAATTCTTAATCAGCTTGCTTACGCA GGAATGCTGTAGGCTGGAGCTGCTTCG 70 more here
O37 dDapAverif-F ACAATCAGAACGGTTCTGTCTG 22
O38 dDapAverif-R ATAGCGTGAGTCAGAACTACAG 22
O39 dFtsZverif-R TCGCCAAATTACCTATCCAACC 22
O40 SEQ-mRFP-R CGGACGACCTTCACCTTCAC
O41 M13(-20)-F GTAAAACGACGGCCAG
O42 M13-R CAGGAAACAGCTTATGAC
O43 Bfr-FtsK-F TTATGGAAGAAGTCAAGCAGAGTAATCGTCTGGTTATTAAGACGCGCTAAT GCCACCTGACGTCTAAGAA 70
O44 Bfr-FtsK-R CCAGGTTACCCCAGTACTGTTGCTGTATGGATTAACAGGAGTGTAATCAAA TTACCGCCTTTGAGTGAGC 70
O45 Aft-FtsK-F AGGGGCACAACGGTAATCGTGAAGTGCTGGCCCCACCGCCGTTTGACTAAT GCCACCTGACGTCTAAGAA 70
O46 Aft-FtsK-R GAAAATACTGAATTTTCAGTTGATAGAGTGCCGGATGCGACGCTACCGCGA TTACCGCCTTTGAGTGAGC 70
O47 PacI-pTet-F TTATTAATTAAGAATTCGCGGCCGCATCTA 30
O48 XmaI-mrfpBB-R GCATCCCGGGCAGCGGCCGCTTCTAGTATA 30
O49 PacI-pTet-F - oligold GCTTATTAATTAAGAATTCGCGGCCGCATCTAG 33
O50 XmaI-mrfpBB-R - oligold GGCATCCCGGGCAGCGGCCGCTTCTAGTATA 31
O51 Prefix-frt2-R TTTCTGGAATTCGCGGCCGCATCTAGAATGGTTCGCTTCAGATCGTT 47
O52 SufixBB-frt1-F AGGAAGCCTGCAGCGGCCGCTACTAGTA - TCTACAAACTCTGCTAGTTT - GTTTCGAAGTTCCTATACTT

final version with 5bp homology in frt1 & a mismatch at 14th bp (A>G) inabelling the SpeI site: GAAGCCTGCAGCGGCCGCTACTAGTAAACTCTGCTAGTTTCGAAGT Superfinal version with 12bp homology to each side from the mismatch (13th bp - A>G) : AGGAAGCCTGCAGCGGCCGCTACTAGTA - TCTACAAACTCTGCTAGTTTCGAAG

48
O53 SufixBB-T1T2frt1-F ATTAAGCCTGCAGCGGCCGCTACTAGTAAATGGATCCCCCGGGGGCTG 48