Doğa Bilimleri

From 2007.igem.org

denene2209 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (2007)

Koray KIRLI


Üniversitelerimizin Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Tıbbi Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler(*) alanlarıyla ilgili bölümlerinde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla;

a) Yurt içinde yapacakları araştırma projelerine, b) Yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenecek olan proje yarışmalarına, c) Uluslararası proje yarışmalarına katılması uygun görülen projelere, katılım giderleri için kısmi destek sağlanacaktır.


<html> <head> <meta http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; charset=3Dus-ascii"> <meta name=3DProgId content=3DWord.Document> <meta name=3DGenerator content=3D"Microsoft Word 12"> <meta name=3DOriginator content=3D"Microsoft Word 12"> <link rel=3DFile-List href=3D"fg_files/filelist.xml"> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Author>AinT</o:Author> <o:Template>Normal</o:Template> <o:LastAuthor>AinT</o:LastAuthor> <o:Revision>2</o:Revision> <o:TotalTime>11</o:TotalTime> <o:Created>2007-06-10T12:00:00Z</o:Created> <o:LastSaved>2007-06-10T12:11:00Z</o:LastSaved> <o:Pages>1</o:Pages> <o:Words>17</o:Words> <o:Characters>98</o:Characters> <o:Lines>1</o:Lines> <o:Paragraphs>1</o:Paragraphs> <o:CharactersWithSpaces>114</o:CharactersWithSpaces> <o:Version>12.00</o:Version> </o:DocumentProperties> </xml><![endif]--> <link rel=3DthemeData href=3D"fg_files/themedata.thmx"> <link rel=3DcolorSchemeMapping href=3D"fg_files/colorschememapping.xml"> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:DontDisplayPageBoundaries/> <w:SpellingState>Clean</w:SpellingState> <w:GrammarState>Clean</w:GrammarState> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val=3D"Cambria Math"/> <m:brkBin m:val=3D"before"/> <m:brkBinSub m:val=3D"--"/> <m:smallFrac m:val=3D"off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val=3D"0"/> <m:rMargin m:val=3D"0"/> <m:defJc m:val=3D"centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val=3D"1440"/> <m:intLim m:val=3D"subSup"/> <m:naryLim m:val=3D"undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState=3D"false" DefUnhideWhenUsed=3D"true" DefSemiHidden=3D"true" DefQFormat=3D"false" DefPriority=3D"99" LatentStyleCount=3D"267"> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"0" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" QFormat=3D"true" Name=3D"Normal"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"9" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" QFormat=3D"true" Name=3D"heading 1"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"9" QFormat=3D"true" Name=3D"= heading 2"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"9" QFormat=3D"true" Name=3D"= heading 3"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"9" QFormat=3D"true" Name=3D"= heading 4"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"9" QFormat=3D"true" Name=3D"= heading 5"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"9" QFormat=3D"true" Name=3D"= heading 6"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"9" QFormat=3D"true" Name=3D"= heading 7"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"9" QFormat=3D"true" Name=3D"= heading 8"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"9" QFormat=3D"true" Name=3D"= heading 9"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"39" Name=3D"toc 1"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"39" Name=3D"toc 2"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"39" Name=3D"toc 3"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"39" Name=3D"toc 4"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"39" Name=3D"toc 5"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"39" Name=3D"toc 6"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"39" Name=3D"toc 7"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"39" Name=3D"toc 8"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"39" Name=3D"toc 9"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"35" QFormat=3D"true" Name=3D= "caption"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"10" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" QFormat=3D"true" Name=3D"Title"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"1" Name=3D"Default Paragraph= Font"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"11" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" QFormat=3D"true" Name=3D"Subtitle"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"22" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" QFormat=3D"true" Name=3D"Strong"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"20" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" QFormat=3D"true" Name=3D"Emphasis"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"59" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Table Grid"/> <w:LsdException Locked=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Placeho= lder Text"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"1" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" QFormat=3D"true" Name=3D"No Spacing"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"60" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Light Shading"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"61" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Light List"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"62" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Light Grid"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"63" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"64" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"65" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium List 1"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"66" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium List 2"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"67" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"68" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"69" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"70" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Dark List"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"71" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"72" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Colorful List"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"73" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"60" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"61" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"62" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"63" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"64" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"65" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Revisio= n"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"34" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" QFormat=3D"true" Name=3D"List Paragraph"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"29" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" QFormat=3D"true" Name=3D"Quote"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"30" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" QFormat=3D"true" Name=3D"Intense Quote"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"66" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"67" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"68" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"69" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"70" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"71" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"72" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"73" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"60" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"61" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"62" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"63" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"64" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"65" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"66" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"67" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"68" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"69" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"70" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"71" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"72" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"73" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"60" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"61" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"62" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"63" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"64" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"65" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"66" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"67" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"68" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"69" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"70" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"71" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"72" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"73" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"60" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"61" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"62" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"63" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"64" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"65" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"66" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"67" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"68" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"69" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"70" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"71" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"72" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"73" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"60" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"61" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"62" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"63" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"64" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"65" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"66" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"67" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"68" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"69" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"70" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"71" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"72" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"73" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"60" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"61" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"62" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"63" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"64" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"65" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"66" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"67" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"68" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"69" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"70" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"71" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"72" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"73" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" Name=3D"Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"19" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" QFormat=3D"true" Name=3D"Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"21" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" QFormat=3D"true" Name=3D"Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"31" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" QFormat=3D"true" Name=3D"Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"32" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" QFormat=3D"true" Name=3D"Intense Reference"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"33" SemiHidden=3D"false" UnhideWhenUsed=3D"false" QFormat=3D"true" Name=3D"Book Title"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"37" Name=3D"Bibliography"/> <w:LsdException Locked=3D"false" Priority=3D"39" QFormat=3D"true" Name=3D= "TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-priority:99; color:blue; mso-themecolor:hyperlink; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:purple; mso-themecolor:followedhyperlink; text-decoration:underline; text-underline:single;} p.koray, li.koray, div.koray {mso-style-name:koray; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt; mso-border-themecolor:text1; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid black; mso-border-insideh-themecolor:text1; mso-border-insidev:.5pt solid black; mso-border-insidev-themecolor:text1; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext=3D"edit" spidmax=3D"2050"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext=3D"edit"> <o:idmap v:ext=3D"edit" data=3D"1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> </head> <body lang=3DTR link=3Dblue vlink=3Dpurple style=3D'tab-interval:35.4pt'> <div class=3DSection1> <table class=3DMsoTableGrid border=3D1 cellspacing=3D0 cellpadding=3D0 style=3D'border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid black .= 5pt; mso-border-themecolor:text1;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4p= t 0cm 5.4pt'> <tr style=3D'mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes'> <td width=3D256 valign=3Dtop style=3D'width:153.5pt;border:solid black 1.= 0pt; mso-border-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-th= emecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> <p class=3DMsoNormal><o:p> </o:p></p> </td> <td width=3D256 valign=3Dtop style=3D'width:153.55pt;border:solid black 1= .0pt; mso-border-themecolor:text1;border-left:none;mso-border-left-alt:solid bl= ack .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-bord= er-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> <p class=3DMsoNormal><o:p> </o:p></p> </td> <td width=3D256 valign=3Dtop style=3D'width:153.55pt;border:solid black 1= .0pt; mso-border-themecolor:text1;border-left:none;mso-border-left-alt:solid bl= ack .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-bord= er-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> <p class=3DMsoNormal><o:p> </o:p></p> </td> </tr> <tr style=3D'mso-yfti-irow:1'> <td width=3D256 valign=3Dtop style=3D'width:153.5pt;border:solid black 1.= 0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid blac= k .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-borde= r-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> <p class=3DMsoNormal>fg</p> </td> <td width=3D256 valign=3Dtop style=3D'width:153.55pt;border-top:none;bord= er-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-bord= er-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:soli= d black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-bord= er-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> <p class=3DMsoNormal><o:p> </o:p></p> </td> <td width=3D256 valign=3Dtop style=3D'width:153.55pt;border-top:none;bord= er-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-bord= er-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:soli= d black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-bord= er-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> <p class=3DMsoNormal><o:p> </o:p></p> </td> </tr> <tr style=3D'mso-yfti-irow:2;mso-yfti-lastrow:yes'> <td width=3D256 valign=3Dtop style=3D'width:153.5pt;border:solid black 1.= 0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid blac= k .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-borde= r-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> <p class=3DMsoNormal><a href="https://2007.igem.org/Koray_KIRLI">fgh</a></p> </td> <td width=3D256 valign=3Dtop style=3D'width:153.55pt;border-top:none;bord= er-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-bord= er-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:soli= d black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-bord= er-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> <p class=3DMsoNormal>fg</p> </td> <td width=3D256 valign=3Dtop style=3D'width:153.55pt;border-top:none;bord= er-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-bord= er-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:soli= d black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-bord= er-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> <p class=3DMsoNormal><o:p> </o:p></p> </td> </tr> </table> <p class=3DMsoNormal><o:p> </o:p></p> </div> </body> </html>

Anasayfa